SOS - Save Our Selves - Gelbėjame Save Patys.

 

Lietuvoje pirmasis SOS grupės susirinkimas įvyko 2016 metų liepos 5 dieną Kaune.

SOS grupės susirinkimai vyksta kiekvieną antradienį 18 val. Kaune, Kaišiadorių g. 20 (VŠĮ Aukodeita patalpose). Telefonas informacijai: +370 686 42377, el. paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SOS – kas tai?

SOS – alternatyvus sveikimo metodas tiems alkoholikams ar narkomanams, kurie jaučia diskomfortą nuo religinio plačiai paplitusios 12 žingsnių programos turinio. SOS naudoja racionalų, žemišką požiūrį į sveikimą ir pabrėžia tai, kad blaivybė – atskira tema nuo religingumo ar dvasiškumo. SOS laiko blaivybės siekį ir išsaugojimą asmeniniu žmogaus pasiekimu, be tikėjimo kokia nors „Aukštesniąja Jėga“. SOS gerbia sveikimą, nesvarbu kokiu būdu jis buvo pasiektas. SOS neprieštarauja ir nekonkuruoja nė su viena sveikimo programa.SOS palaiko sveiką skepticizmą ir skatina mokslinių metodų taikymą alkoholizmo supratime.

SOS grupės – nekomercinių, autonominių, neprofesionalių grupių, kurių tikslas padėti individualiems žmonėms pasiekti ir išsaugoti blaivybę, tinklas. Grupių susirinkimai vyksta daugelyje šalies miestų. (kalbama apie JAV, admin pastaba)

Visi, kurie nuoširdžiai siekia blaivybės, priimami, kaip bet kurios SOS grupės nariai. SOS – nėra jokios religinės organizacijos šaka ar skyrius. Nėra jokio slapto plano, kadangi SOS liečia tik blaivybę, o ne religingumą. SOS siekia tik padėti išsaugoti blaivybę tiems, kas kenčia nuo alkoholio ar narkotikų priklausomybės. Kaip asociacija, SOS neturi nuomonės pašaliniais klausimais ir nenori būti įtraukta į jokius išorinius debatus.

Nors blaivybė – asmeninė žmogaus atsakomybė, su gyvenimiškomis problemomis nebūtina kovoti pavieniui. Kitų alkoholikų ar narkomanų palaikymas – svarbi pagalba sveikimui. SOS nariai dalinasi patirtimi, atradimais, idėjomis, informacija ir paskatinimais draugiškuose, sąžininguose, anonimiškuose ir palaikančiuose grupių susirinkimuose. Kad nebūtų įtrauktos į nereikalingus įsipareigojimus, kiekviena SOS grupė pati save išlaiko, dėka jos narių aukų ir atsisako nuo išorinio palaikymo.

Blaivybės pirmenybė

Blaivybė – pirmenybė numeris vienas alkoholiko ar narkomano gyvenime. Todėl jam arba jai reikia susilaikyti nuo visų narkotikų ar alkoholio. Sąžiningas, aiškus ir tiesus minčių, jausmų ir žinių  perdavimas, padeda sveikimui ir padeda pasirinkti nesugriaunamus, nesudrumsčiamus ir racionalius priėjimus prie to, kaip gyventi blaivų ir pilną gyvenimą.

Kadangi žinios apie žmogaus girtuoklystę ar narkomaniją pasklidusios išoriniame pasaulyje, gali pakenkti tam žmogui ateityje, SOS saugo savo narių anonimiškumą ir neviešina susirinkimų turinio nuo žmonių už grupės ribų.

SOS palankiai vertina mokslinius alkoholizmo ir narkomanijos tyrimus visose formose. SOS neriboja savo pažiūrų kokioje nors vienoje žinių ar teorijų apie alkoholizmą ir narkomaniją srityje.

Mes, kaip švarūs ir blaivūs žmonės, be išlygų pripažįstam, kad negalime gerti alkoholio ar vartoti narkotikų, kas beatsitiktų. Kadangi gėrimas ar narkotikai – mums ne išeitis, mes darome bet kokius būtinus žingsnius tam, kad visą gyvenimą išsaugotume savo pirmenybę blaivybei.

Kokybiškas gyvenimas – „geras gyvenimas“ – gali būti pasiektas. Vis dėlto, gyvenimas taip pat pilnas nežinomybės. Mes neišgėrinėjam ir nevartojam narkotikų, nepriklausomai nuo mūsų jausmų, gyvenimiškų aplinkybių ar konfliktų. Mes konfidencialiai dalinamės savo mintimis ir jausmais kaip blaivios, švarios asmenybės. Blaivybė – mūsų pirmenybė ir kiekvienas mūsų atsakingas už savo gyvenimą ir savo blaivybę.

SOS istorija

SOS judėjimas prasidėjo 1985 metais nuo straipsnio viename iš pirmaujančių šalyje pasaulietinių humanistinių publikacijų žurnalų „Free Inquiry“. James Christopher, alkoholiko sūnus ir pats blaivus alkoholikas, parašė „Blaivybė Be Prietarų“ – pasakojimą apie kelią, kurį jis nuėjo iki blaivybės. Tuo keliu Christopher ėjo 17 metų - nuo pripildyto baime ir kaltės jausmu girtavimo, iki pripildytos baime ir kaltės jausmu blaivybės su Anoniminiais Alkoholikais. Christopher jautė, kad turi būti dar kiti alkoholikai, kurie nori pasiekti ir išsaugoti blaivybę dėka savo ameninės atsakomybės ir pasitikėjimo savo jėgomis. Jis taip pat jautė, kad savo gyvenimo perdavimas „aukštenei jėgai“ prieštarauja šiuolaikiniams tyrimams.

Dėl didžiulio kitų alkoholikų ir narkomanų, kurie norėjo saugoti blaivybę atskirai nuo religijos, susidomėjimo straipsniu, Christopher organizavo Secular Organization for Sobriety. (Vėliau dažnai pradėta vadinti Save Our Selves, abu pavadinimai priimtini).

Dabar SOS grupių susirinkimai vyksta kiekvienoje valstijoje ir daugelyje šalių. SOS įgijo pripažinimą iš daugelio reabilitacijos srities profesionalų ir iš nacionalinės teismų sistemos (nation's court systems). 1987 metų lapkričio mėnesį Kalifornijos teismai pripažino SOS, kaip alternatyvą AA, nuosprendžiuose privalomam dalyvavimui reabilitacijos programose. Taip pat Veteranų Administracija (Veterans Administration) priėmė draudimą dėl būtino dalyvavimo religinės krypties programose.


Šaltiniai Secular Organizations for Sobriety ir Стоп наркотик!
Vertė Audronis