MAST (Michigan Alcohol Screening Test)

Vienas seniausiu, 1971 metais sukurtas testas, dar vadinamas Mičigano testu. Teigiama jog pilno, susidedančio iš 25 klausimų, testo tikslumas 98%. Pateikiamas sutrumpintas MAST (Short MAST) testas

1.   Ar manote, jog geriate kaip ir daugelis žmonių? NE
2.   Ar Jūsų žmona, vyras, tėvai ar kiti artimieji kada nors išgyveno, nusiskundė dėl Jūsų gėrimo? TAIP
3.   Ar jautėte kada nors kaltę dėl savo gėrimo? TAIP
4.   Ar draugai ir giminės mano, kas Jūs geriate normaliai? NE
5.   Ar galite nustoti gerti bet kada, kai to panorite? NE
6.   Ar buvote apsilankęs Anoniminių Alkoholikų susirinkime? TAIP
7.   Ar alkoholinių gėrimų vartojimas kada nors sukėlė jums konfliktų santykiuose su vyru, žmona, tėvais ar kitais artimaisiais? TAIP
8.   Ar turėjote nemalonumų darbe dėl gėrimo? TAIP
9.   Ar pasitaikė, kad neatlikdavote pareigų darbe, šeimoje dvi ir daugiau dienų dėl savo gėrimo? TAIP
10. Ar kreipėtės pagalbos į ką nors dėl savo gėrimo? TAIP
11. Ar buvote patekęs į ligoninę dėl savo alkoholinių gėrimų vartojimo? TAIP
12. Ar buvote sulaikytas kada nors neblaivus už vairo ar vairavote kada neblaivus? TAIP
13. Ar buvote kada nors sulaikytas, tegu tik kelioms valandoms, dėl elgesio neblaivioje būklėje? TAIP

2 ir daugiau sutampantys atsakymai rodo galima priklausomybę ir išsamesnio tyrimo poreiki.
3 ir daugiau sutampantys sutrumpinto testo atsakymai kai kurių mokslininku nuomone pakankami priklausomybei nuo alkoholio pripažinti.


Šaltiniai: Kretingos PSC, About.Com, project corc