CAGE (Cut down – Annoyed – Guilty – Eye opener) testo pagrindiniai klausimai:

 

1. Ar kada nors manėte, kad Jums reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų?

2. Ar Jus erzino žmonių kritika dėl Jūsų įpročių vartoti alkoholį?

3. Ar Jūs kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių?

4. Ar Jūs kada nors gėrėte alkoholinius gėrimus rytą, vos tik atsikėlęs, kad nusiramintumėte ir palengvintumėte pagirias?


Du ir daugiau teigiami atsakymai rodo, kad turite problemų dėl alkoholinių gėrimų vartojimo. Keturi teigiami atsakymai iš esmės atitinka priklausomybės nuo alkoholio diagnozę.


Teigiamas CAGE testas nurodo atlikti AUDIT testą, kuris yra informatyvesnis tyrimas, sudarytas iš daugelio klausimų.