Psichokodavimas – tai psichologinis priklausomybės - alkoholinės ir nikotininės - ligų arba būsenos gydymo metodas. Šio metodo kūrėjas yra SSRS liaudies gydytojas Aleksandras Romanovičius Dovženko. Būtent jis pradėjo naudoti sąvoką „psichokodavimas“ įvardindamas gydymo metodą.

Teisingumo dėlei, reikia pasakyti, kad A.Dovženko metodo pagrindas yra žinoma psichologinio poveikio technika – streso-terapija. Ją plačiai taiko gydytojai visame pasaulyje įvairių psichologinių susirgimų gydymui. А.Dovženko sutelkė savo dėmesį į alkoholizmą ir rūkymą. Jis ženkliai pakeitė pačią streso-terapijos techniką ir išskaidė gydymą į keletą dalių, papildomai įvesdamas medicininės hipnozės seansą. Šį naują gydymą, streso-psichoterapiją, nukreiptą prieš alkoholizmą ir rūkymą, jis pavadino psichokodavimu.

„Psichokodavimo“ sąvoką А.Dovženko suprato, kaip paciento elgesio pakeitimą, atliekamą gydytojo, paprastai – abejingumo alkoholiui ir rūkymui suformavimą. Ir jeigu „psicho“ kilmė metodikos pavadinime yra visiškai suprantama (tai tik psihologinis gydymo metodas), tai „kodavimas“ sukelia daug paaiškinimų, dažnai – iš fantazijos srities. Iš tikrųjų ši dalis susijusi su tuo, kad gydymo metu keičiasi psichologiniai paciento refleksai. Refleksų neįmanoma sąmoningai kontroliuoti, jų pasikeitimo negalima pajausti, jie atsispindi tik žmogaus elgesyje.

Gydymo pagal A.Dovženko metodą pagrindas – klasikinė hipnozė ir aukščiau nurodyta streso-psichoterapijos metodika. Būtent todėl terapija susideda iš 2 etapų, atliekamų tą pačią dieną. Pirmasis etapas – grupinis gydomosios hipnozės seansas, kuris trunka apie valandą. Antrasis – individuali streso-psichoterapija gydytojo kabinete. Individuali terapija alkoholinės priklausomybės ir tabako priklausomybės pacientams yra skirtinga.

Gydymo rezultatas – pasikeitęs elgesys, tam tikrą laikotarpį pakitę žmogaus pojūčiai gydymo objekto atžvilgiu. Šis laikotarpis vadinamas kodo laikotarpiu arba gydymo laikotarpiu. Pacientas pats jį pasirenka ir iš anksto praneša gydytojui. Jis negali būti mažiau negu 1 metai.

Gydymui būtina:

- Kad pacientas pats, be pašalinio spaudimo, nuspręstų gydytis.
- Kad atitinkamai tam pasiruoštų.
- Kad paskirtu laiku atvyktų į gydymo seansą, kuris trunka 2-3 valandas.
- Kad kasmet apsilankytų pas gydytoją psichokodavimo būklės įvertinimui medicinos centre „Sodalitas“ – planinės apžiūros nemokamos.

Gydomosios hipnozės seansai su toliau sekančia streso-psichoterapija iki šiol yra labiausiai efektyvūs ir mažiausiai kenksmingi (jeigu pacientas laikosi gydytojo rekomendacijų) iš visų egzistuojančių alkoholinės ir tabako priklausomybės būdų. Klasikinė hipnozė ir galinga refleksinė reakcija, kurios yra metodo pagrindas, jau užsirekomendavo kaip priemonė, leidžianti žmogui sveikai gyventi daugelį metų. Po kodavimo smegenyse formuojamas dominuojantis centras užtikrina paciento abejingumą alkoholiui arba tabakui. Pasikartosime: psichokodavimas – tai tik psichologinis gydymo metodas, todėl šalutinis poveikis minimalus.


Šaltinis: Medicinos centras „Sodalitas“