Žvilgtelėję į Lietuvoje išgeriamo alkoholio kiekį per metus, galime teigti, kad turime šioje srityje didelę problemą. Jei pernai tas kiekis sudarė 11 litrų gryno spirito vienam gyventojui per metus, tai reikštų, kad keturių asmenų šeimai, tame tarpe ir negeriantiems, tenka apie 220 butelių degtinės. Kiekis sunkiai įsivaizduojamas, bet iš to galime daryti išvadą, kad su alkoholizmu, vienaip ar kitaip, susiduria dažna šeima.

Alkoholikas šeimoje - širdies skausmas artimiesiems. Dažnai jie kenčia daugiau už patį alkoholiką. Čia pasidalinsiu savo surinkta medžiaga apie šią problemą - tam, kad nors kiek palengvinti artimųjų išgyvenimus, palaikyti juos, sustiprinti jų poziciją, o gal ir paskatinti padaryti ryžtingus sprendimus.

Visuomenėje yra daug žmonių, kenčiančių dėl nesaikingo alkoholio vartojimo sukeltų problemų. Tai ir patys priklausomi žmonės, jų šeimos nariai, draugai, bendradarbiai ir t.t. Kaip padėti priklausomam nuo alkoholio artimajam, jei pastarasis problemos nepripažįsta ir nesutinka gydytis?