VšД® "Aukodeita"
Psichologijos klinikaVЕЎД® "Aukodeita"

BÅ«k blaivus!


Visi būdai siekti blaivybės yra geri, jei jie tinka žmogui ir netrukdo artimiesiems bei aplinkiniams

Jūs nesate prisijungę.

#76 2015-02-18 10:08:01

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

aÅ¡ darau, galim eskizą anksčiau apžiÅ«rėt nei susitikimas, sakykit kada norite matyti, nes aÅ¡ vistiek  tempsiu iki beveik paskutinės nakties iki susitikimo, jei norisi anksčiau, tai bus paeskizuota, ką jau, vistiek  nesu joks profas ir su sakinių formuluotėm nepyragas ir stiliaus ir logikos klaidos, bÅ«tų  naudingiau, nei verstis galvom prieÅ¡ pat,  gal į savaitės galą, m?


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

2015-02-18 10:08:01

Google

#77 2015-02-18 10:14:01

Audronis
Senbuvis
Miestas: Jonava
Registravosi: 2011-12-10
Žinutės: 1887


Blaivus  24m.  8mėn.  6d. 
NerÅ«kau  15m.  8mėn.  18d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Manau, kad šio savaitės pabaiga tinka ;) Ką tiksliai darai? Abu ar vieną?

Egle, nepergyvenk, mano versti tekstai irgi tragiškai atrodo, reikėtų duoti išmanančiam žmogui, kad juos paverstų tikrais lietuviškais sakiniais, ne tik lietuviškais žodžiais. Bet geriau jau taip negu visai nieko.

Neprisijungęs

 

#78 2015-02-18 19:12:52

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

iki savaitės galo, ten kur mažiau texto Audroni wink


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#79 2015-02-22 14:30:05

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

SiÅ«lomas  Susirinkimų Formatas

PRADŽIA
Sveiki susirinkę  S.O.S, mano vardas _________.  AÅ¡ esu papraÅ¡ytas(-a) pravesti  Å¡io vakaro  susirinkimą. S.O.S susirinkimai (angl. save ourselves, liet. IÅ¡gelbėti save) yra skirti norintiems gyventi blaiviai.
S.O.S susirinkimai gali būti alternatyva tiems sveikimo būdams, kurie yra susiję su religiniais ar antgamtiniais įsitikinimais.
Mes gerbiame įvairovę, skatiname sveiką skepticizmą, racionalų mąstymą, taip pat ir jausmų raišką. Kiekvienas iš mūsų pats prisiima atsakomybę už savo blaivų gyvenimą kiekvieną dieną.
Tai susirinkimai  skirti  blaivybei.  MÅ«sų tikslas susilaikyti nuo alkoholio ar kitų sąmonę keičiančių medžiagų vartojimo.
Mes gerbiame žmogaus teisę į anonimiškumą.
S.O.S nėra profesionalai. Mes esame  tarpusavio pagalbos  grupė.
Å iame susirikime  dalinamės savo patirtimi, supratimu, viltimi ir jausmais.

Suggested  Meeting Format
OPENING
Welcome to SOS my name is _______ . I’ve been asked to lead tonight’s meeting.  Save Ourselves is dedicated to providing a path to sobriety, an alternative to those paths depending upon supernatural or religious beliefs.  We respect diversity, welcome healthy skepticism, and encourage rational thinking, as well as the expression of feelings.  We each take responsibility for our individual sobriety on a daily basis.  This is a sobriety meeting.  Our focus is on the priority of abstaining from alcohol and other mind-altering drugs.  We respect the anonymity of each person in this room.  This is a self-help, nonprofessional group.  At this meeting we share our experiences, understandings, hopes and feelings.


SKELBIMAI
Paskelbkite naują literatÅ«rą, susirinkimų tvarkaraÅ¡tį ir kt.  Paklauskite ar nėra praneÅ¡imų iÅ¡ grupės.
BLAIVYBĖS SUKAKTYS
Grupėje mes Å¡venčiame įvairias blaivybės sukaktis. Ar yra kas Å¡ią savaitę  Å¡venčia trisdeÅ¡imt  dienų nepertraukiamos blaivybės? Å eÅ¡iasdeÅ¡imt dienų? Tris mėnesius? Å eÅ¡is mėnesius? Gal kas nors Å¡venčia metų sukaktį Å¡ią savaitę? Jei Å¡venčiate kokią kitą sukaktį, duokite žinoti?

ANNOUNCEMENTS
Ask for announcements from the group. Announce new literature, meeting
schedules, etc. Indicate if refreshments are available, etc.
ANNIVERSARIES
We celebrate various lengths of sobriety in these meetings.  Is there anyone here with thirty days of continuous sobriety?  Sixty days?  Three months?  Six months?  Is there anyone celebrating a yearly anniversary this week?  If you have an anniversary date coming up, please let me know after the meeting, and we will prepare a celebration for that date. 


PAMĄSTYMAI
Šį vakarą esu paprašytas (-a) _________paskaityti tekstą apie blaivaus gyvenimo gaires:
Norėdami  iÅ¡eiti iÅ¡ uždaro neigimo rato  ir pasiekti blaivybę, pirmiausia mes pripažįstame, kad esame alkoholikai ar narkomanai.  Mes priimame Å¡ią tiesą be iÅ¡lygų.
Po vieną dieną. (angl. one day at a time) . Nuo tada kada nevartojame, mes imamės bet kokių bÅ«tinų veiksmų, norėdami gyventi blaiviai ir kokybiÅ¡kai. Nepriklausomai nuo to, kad  gyvenimas pilnas neaiÅ¡kumų , nepaisant bet kokių jausmų ar konfliktų, bet kokiomis aplinkybėmis , mums nebÅ«tina gerti ar vartoti.
Mes dalinamės jausmais, mintimis, tarpusavio pasitikėjimu. Blaivybė yra mūsų prioritetas. Ir mes kiekvienas atsakome už savo paties blaivų gyvenimą.

READING
Tonight I have asked ________________________to read the suggested Guidelines for sobriety:
To break the cycle of denial and achieve sobriety, first we acknowledge that we are alcoholics or addicts.  We reaffirm this truth daily and accept without reservation – one day at a time – the fact that as clean and sober individuals we cannot and do not drink or use, now matter what.  Since drinking or using is not an option for us, we take whatever steps are necessary to continue our Sobriety Priority lifelong.  A quality of life – “the good life” – can be achieved.  However, life is also filled with uncertainties.  Therefore, we do not drink or use, regardless of feelings, circumstances, or conflicts.
We share in confidence with each other our thoughts, and feelings as sober, clean individuals.  Sobriety is our priority, and we are each responsible for our lives and our sobriety.   


ĮŽANGA
Dar kartą aÅ¡ esu _________________. Prisistatykime. Pradėkime nuo žmogaus, sėdinčio  mano kairėje. (:
PRADŽIA
Å is susirikimas jau prasidėjo. PraÅ¡ome dalintis. Pasisakykime protingą laiko tarpą, idant  visi galėtų dalyvauti.
PABAIGA
Grupė iÅ¡silaiko pati. Jeigu galite prisidėkite.  MÅ«sų surikti pinigai yra panaudojami mokėti nuomos mokestį ir kt.  (PasiÅ«skite  dėžutę).
Blaivybė yra mūsų prioritetas. Ir mes kiekvienas atsakome už savo paties blaivų gyvenimą.
Dėkojame , kad atėjote ir prašome gryžti.
Pabaigdami paspauskime vienas kitam ranką, kaip padėką, kad esame čia ir palaikome vienas kitą blaivybėje.

INTRODUCTIONS
Again, I am __________________.  Now, starting with the person on my left, let’s introduce ourselves. 
OPENING
This meeting is now open.  We ask that you try to keep your sharing to a reasonable length of time so that everyone can participate.
CLOSING
This group is self is supporting. If you can make some contribution, we will use it to pay the cost of rent, refreshments, and other expenses.(Pass a basket). Sobriety is our priority, and we each assume the responsibility for our lives and our sobriety. Thank you for coming and please come back. Let’s close by giving ourselves a hand for being here to support and celebrate each other’s sobriety.

By James Christopher


teksto eskizas


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#80 2015-02-22 14:31:40

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Pavartykite, palietuvinkit. Surašiau pastraipom, kartu su originalu, gal bus paprasčiau komentuoti ir taisyti.


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#81 2015-02-22 14:44:14

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Mano komentariukas: fokusas į alkoholio vartojimą, narkotikų. O pvz vaistai? gal reikia aiÅ¡kiai įtraukti? bet tada prasideda, o kaip rÅ«kymas dar kažkas.. Man asmeniÅ¡kai apmaudžiausia kad priklausomi nuo antidepresantų ir pan. žmonės arba neturi savo arba turi pristaikyti vis kažkur kitokiose grupėse ir negali savęs iÅ¡reikÅ¡t >: neturi jokios be detoksikacijos pagalbos.Bet gal mano žinios senos.  Kaip suprantu S.O.S orientuota į priklausomybę nuo cheminių medžiagų?

Kalbam.


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#82 2015-02-22 15:31:12

Audronis
Senbuvis
Miestas: Jonava
Registravosi: 2011-12-10
Žinutės: 1887


Blaivus  24m.  8mėn.  6d. 
NerÅ«kau  15m.  8mėn.  18d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Egle rašė:

Pavartykite, palietuvinkit. Surašiau pastraipom, kartu su originalu, gal bus paprasčiau komentuoti ir taisyti.

Dėkui, Egle, padarei didelį darbą. Tekstai, bent mano neišlavėjusiai ausiai, labai gerai skamba. Kalbininkai, tikriausiai rastų prie ko prisikabinti, bet toks jų darbas ;). Eina sau, noriu į SOS susirinkimą...

Neprisijungęs

 

#83 2015-02-22 17:36:17

Pumputis
Vartotojas
Miestas: Å akiai
Registravosi: 2012-09-05
Žinutės: 236


Blaivus  15m.  7mėn.  29d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Egle rašė:

Mano komentariukas: fokusas į alkoholio vartojimą, narkotikų. O pvz vaistai? gal reikia aiÅ¡kiai įtraukti? bet tada prasideda, o kaip rÅ«kymas dar kažkas.. Man asmeniÅ¡kai apmaudžiausia kad priklausomi nuo antidepresantų ir pan. žmonės arba neturi savo arba turi pristaikyti vis kažkur kitokiose grupėse ir negali savęs iÅ¡reikÅ¡t >: neturi jokios be detoksikacijos pagalbos.Bet gal mano žinios senos.  Kaip suprantu S.O.S orientuota į priklausomybę nuo cheminių medžiagų?

Kalbam.

Jeigu susirinkimai bus orientuoti į žmonės turinčius įvairias chemines priklausomybes tai turbūt vietoj ''blaivybė'' labiau tiktų ''priklausomybė''.

Neprisijungęs

 

#84 2015-02-22 18:34:57

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

bet gi priklausomybė ir blaivybė beveik prieÅ¡ingi poliai. Negi suformuluosi  : blaivybė yra mÅ«sų prioritetas į priklausomybė yra mÅ«sų prioritetas.


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#85 2015-02-22 18:38:49

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Egle rašė:

Mano komentariukas: fokusas į alkoholio vartojimą, narkotikų. O pvz vaistai? gal reikia aiÅ¡kiai įtraukti? bet tada prasideda, o kaip rÅ«kymas dar kažkas.. Man asmeniÅ¡kai apmaudžiausia kad priklausomi nuo antidepresantų ir pan. žmonės arba neturi savo arba turi pristaikyti vis kažkur kitokiose grupėse ir negali savęs iÅ¡reikÅ¡t >: neturi jokios be detoksikacijos pagalbos.Bet gal mano žinios senos.  Kaip suprantu S.O.S orientuota į priklausomybę nuo cheminių medžiagų?

Kalbam.

SOS Guidebook For Group Leaders  kiek spėjau permesti akimis tai yra kalbama apie tai..Ir jei neklystu nieko prieÅ¡ platesnį nei alkoholizmas ratą. Paskubėjau kelt klausmus. Hmn..reik dirbt toliau.


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#86 2015-02-22 18:42:19

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Audronis rašė:

Egle rašė:

Pavartykite, palietuvinkit. Surašiau pastraipom, kartu su originalu, gal bus paprasčiau komentuoti ir taisyti.

Dėkui, Egle, padarei didelį darbą. Tekstai, bent mano neišlavėjusiai ausiai, labai gerai skamba. Kalbininkai, tikriausiai rastų prie ko prisikabinti, bet toks jų darbas wink. Eina sau, noriu į SOS susirinkimą...

Audroni smile

jo, bet vistiek gal įmeskite jei matote kokių pastabų, pasiūlymų, paskui prieš susitikimą, paspausim print ir visų komentarai bus apšnekėti, jei ir pats žmogus pvz negalės ir nenorės dalyvauti.


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#87 2015-02-25 21:43:18

Viktorija
Senbuvis
Registravosi: 2013-05-24
Žinutės: 176

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Na perskaičiau tą SOSo vadovą, pradėjau versi ...ir suglumau. Vertimo būtų apie 9 Word lapus, o mano galva, pritaikyti mūsų formatui nalabai yra ko. Mano požiūriu tai yra ta pati programa kaip ir AA, skirtumas tas, kad ji yra pasaulietiška ir nesiremia AJ. Tie patys susirinkimai kartą per savaitę
fiiziškai (kas mums 4-5 žmonėms yra visiškai is not possible), skleidimas (reklama), iždas, nepriklausomos patalpos ... Kalbu tik apie tai, ko versti prasmės nematau, bet jei kas pasatys TAIP, tai kodėl gi ir ne ...smile

Neprisijungęs

 

#88 2015-02-26 07:49:36

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Vika,

mano požiūriu:
- S.O.S ir forumo  formatas susiję tik keliuose taÅ¡kuose. IÅ¡ principo adaptuoti vieno į kitą nėra prasmės, nes perdaug principinių skirtumų, pvz realus-virtualus.
-tikiuosi nėra vidinių panašumų į AA, ( o kad tai "savipagalbiški"susirinkimai priklausomiems žmonėms ir jie vyksta gyvai, tai dar ne AA) na bet diskusija, laikas ir tolesnė info parodys.
- dėl įgyvendinimo sėkmės nesėkmės  žinau panaÅ¡iai kaip ir tu.

tai tik mano asmeniniais įspūdžiais paremta nuomonė


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#89 2015-02-26 08:50:53

Marijus
Senbuvis
Miestas: Kaunas
Registravosi: 2011-12-25
Žinutės: 1065


Blaivus  18m.  11mėn.  23d. 
NerÅ«kau  18m.  0mėn.  9d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Forumas yra tik forumas, o ne kokios nors organizacijos filialas. Specialiai nevardinsiu pavadinimų, kad neerzinti vienos iš jų narių :)
Jei atsirastų kokiame nors formate savitarpio pagalbos grupė, nors joje dalyvautų ar net ją steigtų - tai jau būtų visiškai atskiras dalykas.
Gal dar taip pasakyčiau: forumo tikslas yra ne gydyt, o informuot , kad yra būdų to pasiekti, kad yra daug žmonių jau tai padariusių. Aišku dar patirtim dalintis ir šiaip bendrauti.

Viktorija ir Egle, jūs šaunuolės kad ėmėtės tų vertimų. Čia ir yra reali pagalba ieškančiam išeities. Vertimai bus labai naudingi, jei ne šiandien tai rytoj.

Neprisijungęs

 

#90 2015-02-26 08:50:58

žvejys
Senbuvis
Registravosi: 2013-11-16
Žinutės: 1676


Blaivus  5m.  8mėn.  0d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Viktorija rašė:

Na perskaičiau tą SOSo vadovą, pradėjau versi ...ir suglumau. Vertimo būtų apie 9 Word lapus, o mano galva, pritaikyti mūsų formatui nalabai yra ko. Mano požiūriu tai yra ta pati programa kaip ir AA, skirtumas tas, kad ji yra pasaulietiška ir nesiremia AJ. Tie patys susirinkimai kartą per savaitę
fiiziškai (kas mums 4-5 žmonėms yra visiškai is not possible), skleidimas (reklama), iždas, nepriklausomos patalpos ... Kalbu tik apie tai, ko versti prasmės nematau, bet jei kas pasatys TAIP, tai kodėl gi ir ne ...smile

Būtent tą patį nupasakojo žmogus kai pirmą kartą išgirdau apie tokia grupe, man asmeniškai savipagalbos grupės yra jėga , ateit išsikalbėt apie problemas susėjusiais su alkoholiu ir ne tik.

Neprisijungęs

 

#91 2015-02-26 12:57:09

Audronis
Senbuvis
Miestas: Jonava
Registravosi: 2011-12-10
Žinutės: 1887


Blaivus  24m.  8mėn.  6d. 
NerÅ«kau  15m.  8mėn.  18d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

žvejy, kaip suprantu esi sutikęs žmogų, kuris buvo SOS grupės susirinkime. Gal netyčia kokius jo kontaktus gali gauti? Įdomu būtų paklausinėti.

Neprisijungęs

 

#92 2015-02-27 13:22:37

Pijus
Aktyvus narys
Miestas: Kaunas
Registravosi: 2012-09-18
Žinutės: 96


Blaivus  12m.  0mėn.  24d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Audronis rašė:

žvejy, kaip suprantu esi sutikęs žmogų, kuris buvo SOS grupės susirinkime. Gal netyčia kokius jo kontaktus gali gauti? Įdomu būtų paklausinėti.

AÅ¡ buvau ir viską žinau, papasakosiu susitikimo metu  big_smile


Å iandien negeriu ir svajoju niekada negerti.

Neprisijungęs

 

#93 2015-02-27 14:37:02

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Pijus rašė:

Audronis rašė:

žvejy, kaip suprantu esi sutikęs žmogų, kuris buvo SOS grupės susirinkime. Gal netyčia kokius jo kontaktus gali gauti? Įdomu būtų paklausinėti.

AÅ¡ buvau ir viską žinau, papasakosiu susitikimo metu  big_smile

kurioj Å¡alyje? Pijau..come on
dabar...pls..


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#94 2015-02-27 16:11:41

Pijus
Aktyvus narys
Miestas: Kaunas
Registravosi: 2012-09-18
Žinutės: 96


Blaivus  12m.  0mėn.  24d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Egle rašė:

Pijus rašė:

Audronis rašė:

žvejy, kaip suprantu esi sutikęs žmogų, kuris buvo SOS grupės susirinkime. Gal netyčia kokius jo kontaktus gali gauti? Įdomu būtų paklausinėti.

AÅ¡ buvau ir viską žinau, papasakosiu susitikimo metu  big_smile

kurioj Å¡alyje? Pijau..come on
dabar...pls..

Šiuo metu Egle esu LT, galėsime susitikti..........wink


Å iandien negeriu ir svajoju niekada negerti.

Neprisijungęs

 

#95 2015-02-27 16:33:08

Audronis
Senbuvis
Miestas: Jonava
Registravosi: 2011-12-10
Žinutės: 1887


Blaivus  24m.  8mėn.  6d. 
NerÅ«kau  15m.  8mėn.  18d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

žvejys atsakė į mano klausimą asmenine žinute... žvejy, gal tą pirmą dalį viešai paskelbkim, jei tu ne prieš? Besidominčių yra, bus ir jiems įdomu.

Jei yra dar žinančių ką apie SOS, tai be jokių konspiracijų pasidalinkit, o jei yra noras tik paplepėti, tai juk yra tam skirtu temų...

Neprisijungęs

 

#96 2015-02-27 19:35:16

žvejys
Senbuvis
Registravosi: 2013-11-16
Žinutės: 1676


Blaivus  5m.  8mėn.  0d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Galim Audroni , aš manau kad atsiras.

Neprisijungęs

 

#97 2015-02-27 20:29:25

Audronis
Senbuvis
Miestas: Jonava
Registravosi: 2011-12-10
Žinutės: 1887


Blaivus  24m.  8mėn.  6d. 
NerÅ«kau  15m.  8mėn.  18d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Su žvejo sutikimu įdedu jo atsakymą į anksčiau užduotą klausimą apie žmogų lankiusį SOS.

žvejys rašė:

prieÅ¡ metus gal ankčiau buvo atėjus į grupe iÅ¡ Anglijos gryžus , tai klausė ar nėra Lietuvo SOS tokios grupės , net nežinojau kas tokia , sakė buvo lankius , tik tiek pasakė kad viskas tas pats tik be dievų na be AJ , kaip AA grupė,  matai aÅ¡ lankau mažų miestelių grupes tai maža rotacija , didmiestį žinoma yra daugiau , nemanau kad nėra užsienį nelankiusių , man taip pat keista kad niekas nieko nežino, arba kaip visad tyli. <...>

Neprisijungęs

 

#98 2015-02-28 08:21:50

Egle
Senbuvis
Registravosi: 2015-01-26
Žinutės: 1988


Blaivus  12m.  5mėn.  1d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

AJ yra grupė? tikiuos nekertinis akmenuks, nes ne ilgai tempsiu.
aÅ¡ tai beskaitydama toliau apie idėjinę sandarą, susidariau įspÅ«dį, kad l.abstrakčiai viskas ir netgi nėra vienos priimtinos schemos, viskas priklauso nuo pačios  grupės žmonių, kas ir ką galvoja, tokia ir bus grupė..Bet antrą kartą nenorėčiau užkibti, kaip buvau užkibus už AA, Religijos, New Ago. Buvo smagu ir  graudu, bet jau buvo. (kaip tenka pasiaiÅ¡kinti su savimi, tai dar matyt dabar tempiu užsidėjus ant pečių tą patirtį ir grėsmingai).
Tai tik mano nuomonė smile , tiesa radikali, bet tai neturi stabdyt jokio traukinio, šiuo atžvilgiu jau esu įgali atsitraukt ir nepult po bėgiais, netrugdyt kitiems.


“I don’t care what you shake, just shake something”.

Neprisijungęs

 

#99 2015-02-28 08:40:31

Viktorija
Senbuvis
Registravosi: 2013-05-24
Žinutės: 176

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Man tie dievai, tai velniai jų nematėsmile turiu imunitetą. Dėl AA mane trikdo kitas dalykas - tas įsikabinimas į tvirtinimą, kad tai yra nepagydoma, progresuojanti, mirtina ir ooooo... visokia kokia liga. Jei tai tiesa, tai niekuo nebelieka kliautis, tik AJ. Aš SOSe ieškočiau kitokios koncepcijos, kaip, kad žmogus turi prisiimti už save atsakomybę, o ne patikėti ją Onutei, Petriukui ar dar velniai žino kam:). Kažkokia šiandien velniška nuotaika, bala nematė einu sportuoti, gal sudvasingėsiu big_smile.

Neprisijungęs

 

#100 2015-02-28 18:11:04

žvejys
Senbuvis
Registravosi: 2013-11-16
Žinutės: 1676


Blaivus  5m.  8mėn.  0d. 

Re: SOS Lietuvoje. Realu!

Taip ir yra Viktorija , pats turi apsiimti atsakomybe , o ne patikėti kažkam kitam. Aš į AA einu ne vedinas kažko , o einu pats ir einu vien dėlto kad jei išsikalbu man palengvėjo ir mintys apie gėrimą nutolstą. Gal pati SOS programa tapati nežinau , bet man blaivybei padeda išsikalbėjimas ir apart grupės gyvai aš neturiu su kuo. Bandžiau vienas ir rezultatas mintys susivėlė ir gryžau prie seno , daugiau nebandau.

Neprisijungęs

 

Forumo apačia

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Bukblaivus.lt © 2011–2024 Visos teisės saugomos